Pavel

BOLESLAV

Kandidát do zastupitelsta městské části
Brno-sever s rodokmenem

Co kdyby

Tyto stránky vás seznámí s prací komunálního politika.

 

Šest generací, tak dlouho žije moje rodina v městské čtvrti Černá Pole. Původní zemědělská činnost, které se naše rodina věnovala, byla přirozeným městským rozvojem vytlačována dále, tak se rodinná živnost adaptovala na povoznictví, jež si starší občané pamatují dodnes.

 

Teď jsem sám manželem a tátou, žiji vlastní rodinný život na Brně-severu. Mám silný zájem na tom, aby můj, a tedy i váš, životní prostor městské části vzkvétal a zůstal i nadále bezpečným a vyhledávaným zázemím. Zajímám se o veřejný prostor a občanskou vybavenost, veřejné služby a hospodaření s majetkem.

Pavel Boleslav

Pavel

BOLESLAV

Kandidát do zastupitelstva městské části
Brno-sever s rodokmenem

Co kdyby

Tyto stránky vás seznámí s prací komunálního politika.

 

Šest generací, tak dlouho žije moje rodina v městské čtvrti Černá Pole. Původní zemědělská činnost, které se naše rodina věnovala, byla přirozeným městským rozvojem vytlačována dále, tak se rodinná živnost adaptovala na povoznictví, jež si starší občané pamatují dodnes.

 

Teď jsem sám manželem a tátou, žiji vlastní rodinný život na Brně-severu. Mám silný zájem na tom, aby můj, a tedy i váš, životní prostor městské části vzkvétal a zůstal i nadále bezpečným a vyhledávaným zázemím. Zajímám se o veřejný prostor a občanskou vybavenost, veřejné služby a hospodaření s majetkem.

Pavel Boleslav

Pavel

BOLESLAV

Kandidát do zastupitelstva městské části Brno-sever
s rodokmenem

Co kdyby

Šest generací, tak dlouho žije moje rodina v městské čtvrti Černá Pole. Původní zemědělská činnost, které se naše rodina věnovala, byla přirozeným městským rozvojem vytlačována dále, tak se rodinná živnost adaptovala na povoznictví, jež si starší občané pamatují dodnes.

 

Jsem manželem a tátou, žiji vlastní rodinný život na Brně-severu. Mám silný zájem na tom, aby můj, a tedy i váš, životní prostor městské části vzkvétal a zůstal i nadále bezpečným a vyhledávaným zázemím.

Pavel Boleslav

V komunální politice jde o konkrétní témata

Prohlédněte si všechny TÉMATA.

Blokové čištění


Důležitá služba, přesto často s útrapami. Za rok se z jednoho bloku vyveze 45 tun prachu. Díky tomu dýcháme čistší vzduch.

Zkratky a cestičky


Když spěchám, potřebuji nejkratší cestu. Když nespěchám, volím nejkratší cestu.

Odpočinek za domem


Zahrada ke čtení knížky nebo ke grilování s přáteli. Proč ne? Využijme zahrádky a dvorky za domy k relaxu a odpočinku.