Chytré křižovatky

14. března 2018

Chytré křižovatky

Brno má 153 světelných křižovatek a jejich množství narůstá, do roku 2020 by se měl počet navýšit na 175. Chytrost jednotlivých křižovatek se liší dle typu a stáří technologického vybavení. Více než polovina má již dnes dynamické řízení časových intervalů – to znamená, že umí reagovat na aktuální provoz na komunikaci. Téměř sto křižovatek umí preferovat vozy MHD, systém identifikuje číslo spoje a pokud má zpoždění od 1 do 3 minut, dostane přednostně zelenou. Významnou modernizaci odstartoval investiční záměr „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020 ”. Jen v letošním roce jsou plánované rekonstrukce dalších 14 křižovatek a na příští rok již zastupitelstvo města Brna schválilo projekt s dalšími 15 za 118 mil. Celkové náklady na jednu křižovatku jsou cca 7,8 mil. Předpokládá se, že 85% nákladů bude hrazeno z Operačního programu Doprava, spravovaného Ministerstvem Dopravy.
Rekonstruované křižovatky se osazují kamerovým dohledem, který funguje také jako videodetekce. Mohou měřit rychlost, zaznamenávat průjezd na červenou, počítat vozidla a kategorizovat je dle velikosti na osobní či nákladní. Umí také počítat cyklisty a chodce. Samozřejmě monitorují a upřednostňují vozidla MHD, sledují číslo spoje, zpoždění a směr průjezdu křižovatkou. Poskytují informace o svém provozu, poruše, nebo o tom, že jsou mimo provoz. Síť takových křižovatek pak umí vyhodnotit intervaly zelené vlny v potřebném směru dle aktuální hustoty provozu. Aby vše fungovalo, bude také třeba rozšířit funkce Centrálního technického dispečinku Brněnských komunikací.
Všechny investice do systému řízení dopravního provozu mají za cíl zvyšovat efektivitu individuální i hromadné dopravy snížením průjezdového času městem, snižovat nehodovost. Shromažďovat kvalitní aktuální informace a poskytovat je veřejnosti. A v neposlední řadě zlepšovat podmínky pro zásah složek integrovaného záchranného systému, které zatím nejsou upřednostňovány, ale v blízkém čase se plánuje testování i této funkce.
Přehled světelných křižovatek je graficky i v tabulkové podobě k dispozici na stránkách Dopravního informačního centra Brno: https://www.doprava-brno.cz/