Blokové čištění

Co se vám vybaví, když se řekne blokové čištění?

Blokové čištění

Co se vám vybaví, když se řekne blokové čištění?

Mám pocit a zkušenost, že většině z nás naskočí myšlenky odtaženého auta, obtíží a stresu. Bohužel, nepříjemný zážitek mnoha motoristů vrhá na tuto službu určité stigma, které může podvědomě vytvářet averzi.

 

Málokdo vyprazdňování ulic a příjezd zametačů s nadšením vítá. Na Odboru životního prostředí jsem zjistil, že za posledních 5 let přišlo v řádu jednotek kladných reakcí na čištění ulic. A požadavek na navýšení četnosti těchto prací nepřišel žádný.

 

V Brně se každoročně překračují povolené hodnoty prachových částic, 90% polétavého prachu pochází z dopravy. Tyto malé částečky nám zvyšují počty chronických onemocnění plic, způsobují genetické změny a rakovinová onemocnění, statistiky jim připisují přes 12 tisíc předčasných úmrtí ročně.

 

K pravidelnému zvyšování imisních limitů pak dochází v ulicích se zvýšenou dopravou s měřitelnou korelací v ranních a odpoledních dopravních špičkách.
Jak uvádějí strategické dokumenty města Brna, jedním z nástrojů ke zlepšení je úklid komunikací.

 

Úřad Brno-sever uklízí 83 km komunikací. Všech 183 ulic je rozděleno do 21 bloků. Z toho 4 bloky jsou složené z komunikací ze základního komunikačního systému, které se čistí 7x ročně a dopravně významné komunikace jako jsou ulice Okružní, Seifertova, třída Generála Píky, Útěchovská, Weissova a podobné, se čistí jednou týdně. Zbývající bloky, které tvoří bytovou zástavbu městské části, jsou složeny z tzv. ostatních komunikací a čistí se 5x ročně. V jednom bloku je průměrná délka uklízených vozovek 2,7 km, při jeho úklidu se vyveze téměř 9 t prachu a půl tuny odpadků z ručního zametání. V minulosti se i tyto vozovky čistili 7x ročně, regulace na 5 cyklů byla provedena politickou reprezentací městské části, která tak reagovala na požadavky svých obyvatelů.

 

Přínos této služby je, myslím, nezpochybnitelný.
Prosím o její uznání a shovívavost při nelehkém přeparkovávání vozidla.