Brno-sever

Vždy je důležité vědět, jaké máme zdroje

Celková rozloha 1 224 ha, z toho je 117 ha zeleň a 8 ha parků.

Z 29 městských částí v městě Brně jsme rozlohou na 7. místě.

Počet obyvatel 47 643.

Z celkového počtu obyvatel města zde žije 12,3%, z 29 městských částí jsme 2. nejpočetnější.

Brno-sever

Vždy je důležité vědět, jaké máme zdroje

Celková rozloha 1 224 ha, z toho je 117 ha zeleň a 8 ha parků.

Z 29 městských částí v městě Brně jsme rozlohou na 7. místě.

Počet obyvatel 47 643.

Z celkového počtu obyvatel města zde žije 12,3%, z 29 městských částí jsme 2. nejpočetnější.

Z pohledu Jihomoravského kraje jsme po Brno-středu s 64 tisíci obyvateli druhým nejpočetnějším územním celkem, pak následuje Znojmo s téměř 34 tisíci, Břeclav s 25 tisíci a Hodonín s téměř 25 tisíci.

Bydlení

22 878 domácností
Počet domů 4869
Počet bytů 23 679
Počet obecních domů 347
Počet obecních bytů 5602

Komunikace

Celkem 93,28 km
Z toho 83 km uklízí Brno-sever
Plocha parkovišť 2,6 ha
109 km chodníků + další v zeleni
Zimní údržba probíhá na 121 km chodníků.

Zeleň

117ha zeleně
Cca 50 tisíc stromů
498 odpadkových košů
997 laviček

Obyvatelstvo

46,9% mužů a 53,1% žen (o téměř 3000 víc žen než mužů)
46,2% obyvatel je ekonomicky aktivních
0-14 let 13%
15-64 let 64%
65 a více let 23%