Domovníci v městských domech

Partner městské části v péči o nájemní domy. Osoba znalá místních poměrů a bolístek.  
Komunikační spojka mezi nájemníky a správou, přinášející časové a ekonomické úspory.

Domovníci v městských domech

Partner městské části v péči o nájemní domy. Osoba znalá místních poměrů a bolístek.  
Komunikační spojka mezi nájemníky a správou, přinášející časové a ekonomické úspory.

Již delší dobu se zabývám problematikou domovníků. Dříve neoddělitelná součást každého domu. V poslední době využíván v minimální míře jen v pár specifických domech, kde byl zřízen kamerový systém a domovník sloužil spíše jako obsluha techniky. Nyní se podařilo a městská část Brno-sever chce opět přistoupit k zavádění pozic domovníků.

 

Tato osoba bude sloužit jako styčný důstojník pro nájemníky a komunikační jednotka se správou. Už jen takto centralizovaná komunikace přinese výhodu v podobě časových úspor pro obě strany. Dále díky němu bude možné nájemníky více zapojit do rozhodovacích procesů. Mohou se otevřít otázky typu úklidu společných prostor, péče o zeleň, využití nebytových prostor a další témata. Bude shromažďovat a ohlašovat správci závady technického vybavení domu, společných prostor, závady v bytech nájemníků, poskytovat součinnost při provádění drobné údržby či spolupráci při odečtu měřidel a podílet se na dalších pracích dle pokynu správce. Jedná se o fyzicky a odborně nenáročnou činnost, na kterou by měl stačit i straší občan důchodového věku, ba naopak znalost prostředí domu a jeho obyvatel je bezpochyby výhodou.

 

Když to zjednoduším, žárovku zvládne vyměnit každý, důležitou kompetencí pro tuto činnost jsou pak zejména komunikační schopnosti.
Měsíční odměna za vykonávanou práci je navrhnutá formou slevy na nájmu, a to ve výši 300Kč jako fixní základ plus 30Kč za každou bytovou jednotku v domě.

Návrh domovnických prací: 

 

 • Pravidelná kontrola společných prostor domů za účelem zjištění závad (dohled nad provozem domu) – vyjma instalačních šachet, technických kanálů apod.
 • Bezodkladné ohlašování všech závad pronajímateli (bytové správě) – poruchy výtahů, rozbitá okna, nefunkční žárovky a zářivky, zatékající voda, poruchy na rozvodech ZTI, plynu a elektřiny, poškozené schránky, poškozené zvonky
 • Poskytování součinnosti při provádění drobné údržby a nenáročných oprav v bytovém domě zajišťovaných bytovou správou – společné prostory (mimo bytů)
 • Komunikace s ÚMČ (bytovým odborem) v souvislosti se způsobem užívání pronajatých prostor v bytovém domě jednotlivými nájemníky (např. neužívání bytu po delší dobu, užívání bytu cizími osobami, výskyt vyššího počtu osob v bytě nebo nevhodné chování nájemníků, apod.)
 • Komunikace s nájemníky, shromažďování podnětů ohledně závad v jejich bytech a zajištění nahlášení technickému pracovníkovi, který zajistí nápravu
 • Kontrola a případné ohlášení neoprávněné manipulace s měřidly (černé odběry)
 • Spolupráce při provádění odečtů měřidel
 • Doručování neúřední pošty (ÚMČ, správce) jednotlivým nájemníkům
 • Dohled nad stavem místa sběru komunálního odpadu, zamezení odkládání odpadu mimo nádoby na komunální odpad, zvláště pak objemného odpadu, vhodným způsobem upozorňovat nájemníky
 • Důsledná kontrola úklidových prací v bytovém domě
 • Další kontaktní osoba k zajištění havarijních zásahů v bytovém domě
 • Další domovnické činnosti dle pokynů pověřeného pracovníka ÚMČ