Hrdinové městské policie

Náročné povolání, které se netěší velké oblibě

Hrdinové městské policie

Náročné povolání, které se netěší velké oblibě

Městská policie – jednou vítaný, každou minutu do příjezdu netrpělivě očekávaný partner, jindy s nelibostí trpěný aparát nechápající váš důvod parkování. Především by měla být partnerem, který je v případě potřeby nablízku, a preventivní činností vytváří bezpečné místo k životu. V Brně se o to Městská police Brno (dále jen MP) snaží již od roku 1992, bohužel je to úkol stále náročnější a to i z důvodu nepřímé úměry v nárůstu počtu obyvatel ve městě vůči nárůstu počtu strážníků.

 

V minulém roce bylo řešeno přes 103 tisíc přestupků, z toho téměř 93% z dopravní oblasti. Pro srovnání – v Praze je poměr dopravních přestupků 84%.

 

Mnohem důležitějších je však cca 170 tisíc úkonů pro péči o veřejný pořádek, zahrnující preventivní kontroly, zajištění podnapilých osob, osob v pátrání, asistence RZP a podobné.

 

Dnes má MP 482 strážníků, plný tabulkový stav by představoval 541 strážníků, a i to je počet, o jehož dostatečnosti se dá diskutovat. Dlouhodobější podstav (aktuálně 59 strážníků) signalizuje menší zájem žadatelů o tuto službu. Hned na prvním místě jsou finance, nástupní plat brněnského strážníka je po splnění odborných předpokladů a zařazení do přímého výkonu služby 16 -17 tisíc korun hrubého.  Pro srovnání – nástupní plat v Praze je 27 tisíc korun. Oba případy uvádím bez příplatků za rizikovost, směnnost a dalších benefitů. Připomínám, že práce městského strážníka je v těchto městech srovnatelná. Dalším lákadlem je náborový příspěvek. V Brně 50 tisíc korun a v Praze 100 tisíc korun.

 

K navýšení počtu žadatelů o ochrannou veřejnou službu na státní i městské úrovni by měla přispět zákonná úprava, která od roku 2018 snižuje minimální věkovou hranici z 21 let na 18.

 

Jedná se o změnu vzbuzující jisté pochyby v souvislosti s množstvím životních zkušeností, ne vždy je nutné pohlížet na danou situaci jen z čistě formálního hlediska.
Mladší strážníci budou částečně ve výkonu služby omezení. Toto se týká např. řízení služebního vozidla s výstražnými modrými světly a nošení zbraně. Obojí jim bude umožněno až od 21 let.

 

Po shrnutí se domnívám, že brněnští strážníci jsou podhodnocení a zasloužili by adekvátnější odměny. Lze jen domýšlet, zda by navýšení těchto jistot mělo vliv na změnu poměrů řešených dopravních přestupků vůči pořádkovým.