Mimořádné parkování pro blokové čištění

Další parkovací místa pro blokové čištění na ulici Seifertova

Mimořádné parkování pro blokové čištění

Další parkovací místa pro blokové čištění na ulici Seifertova

Udržování čistoty ulic považuji za jednoznačně přínosnou činnost a pro život ve městě nesmírně důležitou. Na severu máme pět čistících cyklů v roce, jde o počet vycházející ze zkušeností a požadavků občanů.

 

Lesnou dělí blokové čištění na tři části (B12,13,14), které jsou čištěné postupně během tří dnů, z jednoho bloku se vyveze až 9 tun prachu. Bohužel je tato služba vždy doprovázena tou méně příjemnou povinností, a to nutností odstavení vozidla z čištěné lokality. Od minulého roku se zabývám myšlenkou parkování na ulici Seifertova v době čištění Lesné. Tato ulice prochází dvěma bloky (B12 a B14) a nabízí se jako vhodná alternativa dalších parkovacích míst.

 

Rada městské části s podnětem souhlasila a vyzvala Odbor dopravy Magistrátu města Brna ke spolupráci. Jako legislativně nejjednodušší řešení byla navržena přechodná úprava přenosnými značkami.

 

Městská část si na tuto úpravu musela objednat projekt a předložit navržené úpravy ke schválení Polici České republiky. Po získání kladného vyjádření se odesílá oficiální žádost o přechodnou změnu dopravního značení na Odbor dopravy. Když je vše v pořádku a odbor souhlasí, rozhodne takzvaným opatřením obecné povahy, které se oznamuje veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce po dobu 15 dnů. Již pátým dnem vyvěšením nabývá opatření platnosti.

 

Nyní je schválené dočasné parkování zhruba na polovině Seifertovy ulice, a to v úseku od Heleny Malířové po Barvy. Celkem se jedná o cca 60 parkovacích míst. Pokud by se tato úprava osvědčila a jevilo se žádoucí pokračovat, budeme se snažit o prodloužení dočasného parkování až po Okružní.

 

Celé to v praxi znamená, že úprava dopravního značení umožní den před blokovým čištěním od 16:00 až do posledního dne čištění do 20:00 zaparkovat auto v pravém pruhu ulice Seifertova směrem do Soběšic.

Příklad: V pondělí se umístí přechodné značky a již ten den můžete od 16. hodiny zaparkovat. V úterý, středu a čtvrtek probíhá blokové čištění Lesné. Po celou dobu můžete parkovat, nejpozději však do 20. hodiny čtvrtečního večera, pak bude značení odstraněno.