Odpočinek v zeleni za domem

Využijme zahrádky a dvorky k odpočinku

Odpočinek v zeleni za domem

Využijme zahrádky a dvorky k odpočinku

Městská část spravuje 341 nájemních domů, většina z nich má ve vnitrobloku kousek zahrady. Tam, kde nájemníci projevili zájem, mají tyto plochy pronajaté a starají se o ně sami, většinou se jedná o malé zahrádky či záhonky.

 

Rád bych se věnoval zahradám, kde není zájem o vlastní péči ze strany obyvatel domu, často jde o zanedbané zelené plochy s torzy bývalého vybavení, kde městská část snad dvakrát do roka provede sečení travin. Neřízené bujení porostů s občasným uložením různých odpadů vytváří často smutná a neútulná zákoutí, navštěvovaná obyvateli domů velmi výjimečně nebo vůbec.

 

Domnívám se, že po řízeném zásahu, kdy se prostor vyčistí, rekultivuje a vybaví patřičným zařízením dle komunikace s obyvateli domu, může plnit společenskou a relaxační funkci. V husté městské zástavbě je třeba vážit si každého kousku zeleně a pečovat o něj.

 

Vidím jednoznačný přínos ve zvýšení kvality a estetiky klidového zázemí vnitroblokových prostorů, které budou následně využívány k trávení volného času všemi věkovými kategoriemi.

 

Jste-li nájemníky městského domu s neobývanou zahradou a měli byste zájem o výše popsanou úpravu, prosím napište mi na dotazy@pavelboleslav.cz. Doručené podněty budu konzultovat na bytovém odboru a v dalších orgánech potřebných pro zajištění prostředků k realizaci.