Pekelné parkování

Celoměstský problém s nedostatkem parkovacích míst stále čeká na řešení.

Publikováno: srpen 2018

Pekelné parkování

Celoměstský problém s nedostatkem parkovacích míst stále čeká na řešení.

Publikováno: srpen 2018

Dle koncepčních dokumentů města Brna nám celkem chybí přes sto tisíc parkovacích míst a na Brno-severu jich má scházet cca 17 tisíc. Při nekonečném hledání volného místa se stává trnem v oku řidiče každé dlouhodobě odstavené či nepoužívané vozidlo na ulici. Dnes není výjimkou, že rodina vlastní dva vozy, také jsme univerzitní město s téměř 70 tisíci studenty, jen Mendlovu univerzitu navštěvuje téměř 9 tisíc studentů a odstavená vozidla dojíždějících dělají místním rezidentům vrásky na čele již delší čas. Bohužel městem organizované rezidentní parkování nám v tomto nepomůže. Jen přináší složitou soustavu omezení a neustálé platby za pohyb po městě, přičemž jistotu parkování v blízkosti domu stejně nezajistí. V případě částečného zavedení v problematické lokalitě ho sama Strategie parkování ve městě Brně označuje jako prostředek zhoršující kvalitu parkování ve zbytku.

Měla by se hledat jednoduchá řešení.

Například proveditelná z úrovně městské části, třeba místní úpravou a pro rezidenty klidně zdarma. Umístíme-li na vybrané místo dopravní značku “parkoviště s parkovacím kotoučem” s dodatkovou tabulkou vymezující délku stání, například “PO – PÁ, 8:00 – 16:00, MAX 2 HOD.” omezíme vícedenní odstavné parkování. Nezapomeňme však, že každé opatření, které se vymyslí, nebude vždy vyhovovat všem rezidentům. Dodatkový text “MIMO POVOLENÍ ÚMČ” by jim zaručil určité východisko, ovšem už s požadavkem si pro dané povolení aktivně dojít na ÚMČ. Musíme hledat taková řešení, která zlepší a usnadní parkování co největší skupině místních. Pozitivní dopad ve vytížených lokalitách by určitě měla částečná aplikace omezení, třeba jen na polovinu parkovacích míst v dané ulici.

S čím tedy začít?

Prvním krokem by měla být nabídka alternativního místa k parkování. Pro Černá Pole se tak logicky nabízí areál kasáren, kde by mohlo vzniknout odstavné parkoviště. Strategie parkování ve městě Brně na Lesné zmiňuje dvě lokality potenciálních parkovacích domů. První na ulici Okružní pod loukou, kde se pořádají společenské akce jako třeba Den radnice, druhou pak při napojení Heleny Malířové na Seifertovou ulici. Minimálně u první lokality mám velké pochyby, zda je umístění vhodné. Domnívám se, že pro tento záměr má Lesná lepší místa s menším zásahem do zeleně a architektonického rázu. Například je možné zvyšovat kapacitu stávajících veřejných parkovišť pomocí montovaných konstrukcí, které by přidaly nová patra na principu parkovacího domu. Vhodné místo pro tuto úpravu bych viděl na parkovišti na Ibsenové, které je schované pod svahem a blízko dostupné ulicím Milénova a Vaculíkova.

Problém přeplněných ulic parkujícími auty se nás dotýká všech a nutně vyžaduje nastartovat aktivity vedoucí k řešení.