Městská zeleň

Kde všude probíhá rekonstrukce městské zeleně?

Městská zeleň

Kde všude probíhá rekonstrukce městské zeleně?

Podařilo se zahájit rekonstrukci městské zeleně před domy Provazníkova 49-55. Tamější obyvatelé se o tento zásah snažili již delší dobu, bohužel si neporozuměli s úřadem městské části a dostali se do komunikačních obtíží. K věci jsem byl přizván koncem roku 2015 jako mediátor. Komunikaci se podařilo obnovit a na podzim 2016 byla zahájena rekonstrukce.

 

Hlavním cílem bylo zachování funkční zelené bariéry k bytovému komplexu, lepší osvětlení bytů v nižších patrech, zvýšení bezpečnosti (majetkové i osobní) a v neposlední řadě estetika kolonády a její snazší udržitelnost.

 

Nenacházel se zde žádný dokonale zavětvený, zdravý strom. Stávající stromy byly často tvarově narušené, např. vysoko vyvětvené, většina v počátečním stádiu nemoci, přestárlé a bez výhledu dlouhodobé existence. A některé i druhově nevhodné. Z celkového počtu 29 stromů bylo počítáno s postupným vykácením 23 a výsadbou 21 nových.

 

Nově navrhované stromy jsou ve složení javor babyka, hloh obecný a habr obecný. Jedná se o stromy, které budou v dospělém stavu převážně nižšího vzrůstu, s vhodnějším kořenovým systémem do zástavby a lépe snášející péči, popř. i hlubší řez. Vysazené keře budou ve složení tavolník nízký, svída výběžkatá, mochna křovitá a ptačí zob. Pro nepřerušení zelené bariéry a pozvolnější návyk na nový stav, byla revitalizace rozdělena do dvou etap. Nová výsadba byla navržena tak, aby izolovala dům a chodník od parkoviště a od rušné ulice, ale zároveň dostatečně daleko od domu, aby nedocházelo k zastínění bytů. Druhá etapa by měla být zahájena na podzim 2018.