Rezidentní parkování?

Jak budeme parkovat?

Rezidentní parkování?

Jak budeme parkovat?

Problém s parkováním se již týká většiny území města Brna, čísla o růstu počtu automobilů hovoří jasně. Mísí se problémy jako lokálně vyšší koncentrace obyvatel nebo enormně nízký počet parkovacích míst, parkování aut od pondělí do pátku, distance vlivem dlouhotrvajících oprav technických sítí a vozovek, snižování počtu parkovacích míst při projekční činnosti atd.

 

Na mnoha místech je situace neúnosná, zbytečně najeté motohodiny při hledání volných míst nám také moc na náladě nepřidají. Naštěstí město o problému ví a začalo hledat řešení k vyprázdnění ulic a zajištění jednoduššího parkování Brňanům.   

 

Dlouho se přemýšlelo a po konzultacích s mnohými specialisty, muzikology i odborníky z jiných profesí, mohlo vedení města představit projekt nazývaný Rezidentní parkování v městě Brně.


V původní verzi byl prezentován jako možná až zbytečně složitý a drahý systém, vyžadující velké investice na softwarové vybavení, dopravní značení, kontrolní mechanismy atd. Laická i odborná veřejnost kritizovala uživatelskou složitost a zbytečné vyžadování neustálých poplatků. Po zpracování mnohých připomínek došlo ke zjednodušení na dvouzónový model, který se mohl těšit větší podpoře veřejnosti. V prosinci 2017 rada města Brna však schválila původní verzi, tzv. kytičkový model, který bude vyžadovat placení pokaždé, když přejedete z jedné městské části do druhé.

   
Vysoutěžila se veřejná zakázka “Systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna” v hodnotě 90 milionů korun, která je jedním z dílčích kroků k realizaci placeného stání. Jedná se mimo jiné o nákup vybavení, jenž bude elektronicky kontrolovat poznávací značky aut a hledat neplatiče.  Například v Hodoníně se rezidenti prokazují kartičkou za oknem vozu, parkovné můžou platit přes sms, prozvoněním na telefonní číslo, kartou atd., zavedení rezidentního parkování je stálo statisíceMohu se jen domnívat, proč Brno volí tak drahou variantu, vždyť jen na přípravu informační kampaně je připraveno 2,8 milionů Kč.


Věřím, že v jednoduchosti je síla
 a pokud chci něco odstranit či přesunout, musím ukázat kam.


V tomto případě měla být úkolem číslo jedna hotová síť odstavných parkovišť, kterou dnes máme jen na papíře, a pak vymýšlet řidičům motivaci k jejich využívání. Teď by nám bohatě stačily dvě zóny. První více regulovaná pro historický střed a druhá pro zbytek města. Rezidentům umožnit parkování zdarma, zpoplatnit nerezidenty, a to hlavně v odpoledních až ranních hodinách. Funkční systém musí být uživatelsky příjemný, to znamená co nejjednodušší a s minimálním počtem úkonů pro uživatele.

 

Projednávání otázky zapojení ulic městské části Brno-sever do projektu rezidentního parkování nás teprve čeká. Snad bude taktičtější počkat jak se celý koncept osvědčí v centru města. Zda nový systém skutečně pomůže, co se osvědčí a co bude naopak vyžadovat ještě změny k lepšímu.